Tento projekt vznikl za finanční podpory kraje Vysočina

logoFondVysociny.jpg

Regionální odkazy

logoMesto.jpg

logoHrackobrani.gif

Děkujeme sponzorům

logoNadace.gif

logoRenox.gif

logoLesprodukt.jpgSpisovatelka Alena Ježková patronkou naší knihovny

Alena Ježková foto.png
 
O patronce Městské knihovny v Kamenici nad Lipou více na www.alenajezkova.cz
... více

Upozornění
Dětské oddělení knihovny bude z provozních důvodů dne 24. a 27. září 2021 zavřené. Děkujeme za pochopení


Od 1. září 2021 se mění výpůjční doba na dětském oddělení takto:

pondělí    12:00 - 16:00
středa      12:00 - 16:00
čtvrtek     12:00 - 15:00
pátek       12:00 - 14:00

Týden knihoven 

Týden knihoven 21.png
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) vyhlašuje další ročník akce Týden knihoven, který se koná ve dnech 4. – 10. 10. 2021. Hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách je udržitelnost.

V rámci Týdne knihoven vás srdečně zveme na Dny otevřených dveří, které jsou na dospělém oddělení 6. 10. 2021 a na dětském oddělení 4., 6., 7. a 8. 10. 2021. V tyto dny se můžete zaregistrovat do knihovny zdarma.

Zároveň po celý týden vyhlašujeme čtenářskou amnestii ve všechny půjčovní dny tj. dospělé oddělení 4., 6., a 8. 10. 2021 a dětské oddělení 4., 6., 7. a 8. 10. 2021.


Donášková služba 

Vážení čtenáři,

vzhledem k vývoji situace nabízíme donáškovou službu všem čtenářům, kteří se nemohou nebo nechtějí dostavit do knihovny osobně.
Zavolejte na 606 078 925 nebo pište na e-mail knihovna@kamenicenl.cz. Domluvíme se 

Těšíme se na vás :-)

Nová služba

Nabízíme Vám službu "BALÍČEK" - napište na e-mail knihovna@kamenicenl.cz nebo zavolejte na 606 078 925 a objednejte si knihy. Připravíme vám je na půjčovní den k vyzvednutí. Ti z vás, kteří nemohou nebo raději nechtějí jít přímo do knihovny, mohou využít donáškové služby. Balíček vám doneseme v nepůjčovní den po domluvě.


Prosba

Milí čtenáři a příznivci naší knihovny, 
pokračujeme v práci na budování databáze osobností našeho města. Je nebo byl někdo, koho byste nám doporučili, poradili, poskytli nějaké informace o něm? Bohužel neznáme všechny a někdy ani netušíme, jak šikovné lidi máme ve svém okolí.
Informace můžete poslat na knihovna@kamenicenl.cz nebo dát do schránky.
Za pomoc děkujeme ??


Grant Ministerstva kultury Knihovna 21. století 

V dubnu 2021 jsme získali dotaci z grantu Knihovna 21. století na projekt Celoživotní vzdělávání dospělých.
Přednášky v rámci tohoto projektu jsou uskutečňovány za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Přednáška

Halda Jiří.png

Městská knihovna Kamenice nad Lipou vás srdečně zve na přednášku Mgr. Jiřího Haldy, speciálního pedagoga, rodinného terapeuta, autora knihy Maličkosti, které byste při výchově dětí neměli zapomínat a spoluautor knihy Jsi tam, brácho. Přednáška „Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě“,
se uskuteční 29. září 2021 v 16,30 hodin v kulturním domě.

V průběhu přednášky se bude lektor zabývat zákonitostmi vývoje emočního a sociálního zrání dětí, rozvojem a podporou potenciálu dítěte a dále také významem vztahů v rodině, který je klíčový pro zdravý vývoj dětí a dalšími zajímavými tématy. Všechna témata budou diskutována z vašeho pohledu, tedy pohledu rodiče. Během přednášky budete mít možnost zapojit se do diskuze a klást otázky.


Komentovaná procházka

Kamenické hospody.png

Městská knihovna v Kamenici nad Lipou Vás srdečně zve na 8. komentovanou procházku po Kamenici nad Lipou 
 
Kamenické hospody a šenky

Sejdeme se 30. září 2021 v 16 hodin 
před hotelem Lípa na náměstí. Vaším průvodcem bude Petr Valeš 

Těšíme se na naši společnou procházku


Výstava

Část výstavy je umístěna i v knihovně. Kdo nestihl zakoupit na vernisáži pohledy, andělky, kalendář... může zajít k nám :-)

Mašková Míša.jpg


Přednáška 
paměť 5.10..png

Srdečně vás zveme na přednášku Jany Vejsadové Paměť v jednotlivých dekádách, která se uskuteční 5. října 2021 v 17 hodin v kulturním domě.

Na vrcholu paměťových schopností se člověk nachází zhruba v 18 až 20 letech, kdy dospívá a dozrává i jeho mozek. V pozdější době, především díky specializaci v zaměstnání, jsou funkce paměti posilovány často jednostranně. Nastávají tím změny paměťových funkcí. Proto je důležité vědět, jak naše paměť pracuje a jak ji ovlivňuje věk v dalších dekádách našeho života. Můžeme se tak lépe podílet na její nápravě. 

Tato akce se uskuteční v rámci projektu Celoživotní vzdělávání dospělých
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR


Přednáška
Maršíková, A..png

Dovolujeme si vás pozvat na setkání S anděly na kus řeči s Alenou Maršíkovou Fingerhutovou na téma: 
„Odpoutej se od nepotřebného. Žij to, co skutečně chceš.“
                         Těšíme se na vás  7. 10. 2021 od 17. do 19 hodin na Zámku Kamenice nad Lipou
 
Rezervace míst: tel.č. 606078925 nebo email: knihovna@kamenicenl.cz

Na co se můžete těšit: 
UVĚDOMÍTE si důvod odpojení se od přítomnosti, který je spojený s vašimi předky.
POHLÉDNETE na myšlenkové kódy své kmenové rodiny a sami se rozhodnete, zda budou dále používat rodinné zátěže nebo vstoupíte na cestu svých snů a přání.
PPROJDETE meditací odpuštění předkům.
POJMENUJETE svá přání a pohlédnete na možnost kroků k jejich uskutečnění.
Při MEDITACI uvolní mysl a umožní napojení na vaši pocity.
POSTAVÍTE se na pomyslný start své nové životní cesty.
Každému z přítomných bude PŘEDÁNO přímé poselství od andělů pro jeho další nasměrování.
Pokud máte otázky, které se týkají tohoto tématu, napište je na papírek a odevzdejte u vchodu v průběhu akce budou zodpovězeny.


Přednáška

Srdečně vás zveme na přednášku Jiřího Kaláta Keltové a Evropa, která se uskuteční 14. října 2021 v 17 hodin na zámku.

Keltové a Evropa - povídání o Keltech v Evropě a posléze i v Čechách. Keltové patří k historii Evropy stejně neodmyslitelně jako například Římané, Britové nebo Turci. Nejsilněji jejich odkaz přežívá v Irsku, Skotsku a na některých místech kolem Bretaně. Keltové však značně ovlivnili i naše dějiny a to včetně názvu české země. Tento starověký národ proslul svými neohroženými válečníky, ale také učenci a druidy. Řemeslné umění Keltů značně převyšovalo ostatní kultury v regionu a díky svému umění zpracování železa se jim jen málokdo odvážil postavit v boji.     

V posledních letech se stále více  v gastronomii objevují slova jako raw nebo paleo strava. Jde vlastně o jakýsi předpokládaný návrat k našim jídelním „kořenům“, k tomu, co lidem pomáhalo přežívat v dávných dobách. Co jedli ale Keltové, naši předci, kteří v české kotlině žili před více než dvěma tisíci lety? Co pili? K získávání, uchování a poté zpracování potravin je potřeba řad nástrojů, které si Kelti sami vyráběli, stejně jako oblečení, nádobí i další potřeby denního života.    

Keltové žili v opevněných vesnicích / městech, kterým se říká oppida. Život zde byl mnohem jednodušší a bezpečnější než na farmách v otevřeném prostoru, ale ani zde to nebylo vždy úplně jednoduchá. Oppida sloužila jako kulturní, obchodní i společenská centra pro určité regiony. Konaly se zde obrovské oslavy keltských svátků a projížděli tudy karavany se zbožím z celého tehdy známého světa. 

Jména keltských válečníků a vůdců jsou do historie Evropy vepsány krví, většinou krví římskou. Není se vlastně ani čemu divit, sami Keltové své dějiny nezaznamenávali, tedy jejich vzájemné války a bitvy zůstávají převážně zapomenuty. Když však povstaly proti imperiálním choutkám Říma, našel se vždy historik, ať již řecký nebo římský, jenž jejich hrdinný boj zaznamenal. Do boje proti nepřátelům je často provázeli. 

Těšíme se

Seminář

Srdečně vás zveme na ONLINE seminář PaedDr. Zdeňka Martínka Hodina otázek a odpovědí dne 19. října 2021 v 17 hodin.

Pište si o přístup na knihovna@kamenicenl.cz. 

Pokud chcete položit otázku anonymně, zašlete ji na vedouci.knihovna@kamenicenl.cz nebo ji vhoďte do schránky dospělého oddělení


Přednáška

Dospělé oddělení knihovny vás srdečně zve na přednášku Ilony Vítkové Rodinné konstelace.

Těšíme se na vás na zámku dne 21. října 2021 v 17 hodin.


Přednáška

Srdečně vás zveme na přednášku Petry Kotkové Jogínské techniky. Zjistěte, jak pomocí jogínských očistných technik posílit zdraví a předcházet nemocem. Přijďte 26. října 2021 v 17 hodin do kulturního domu.


Stolní hry DO.jpg

Malý tvořivec.jpg

časopisy dětské .bmp

časopisy dětské1.bmp

Čtení pomáhá 2021.bmp

Certifikát .bmp


 
Statistické údaje Městské knihovny
v Kamenici nad Lipou za rok 2020
 
Čtenáři
Registrovaní čtenáři k 31. 12. 2019        620
z toho čtenáři do 15 let                           285
Návštěvníci v knihovně celkem        15 673
Výpůjčky celkem                              35 007
z toho:
naučná lit. pro dospělé                         3 284
beletrie pro dospělé                            21 170
naučná lit. pro děti                                  890
beletrie pro děti                                    5 140
periodika                                              4 523
Kulturní akce pro veřejnost                  18
Vzdělávací a výchovné akce                130
Meziknihovní výpůjční služba
požadavky zaslané z jiných knihoven     109 
požadavky zaslané jiným knihovnám     335